Personbilder i Digitalt museum

I den norska versionen av Digitalt museum har Telemark Museum lagt upp flera bilder ut sina samlingar som man tror visar reisende/tatere. Enligt den information som publiceras i anslutning till bilderna antas de vara tagna under tiden 1900-1930. De flesta fotona är tagna i studio, men ett par också utomhus. Ett exempel på bilderna ur Telemark Museum är den på denna kvinna.

Följ denna länk för att se bilderna ur museets samlingar. När det gäller bilder och föremål som publiceras på Digitalt Museum ges besökarna alltid en möjlighet att berätta om det som visas ut. Använd gärna den möjligheten längst till höger på sidan. Där finns också länken till “relaterte objekter” där fler bilder än detta exempel visas.