Personbilder på nätet

I Stockholmspolisens signalementbeskrivningar går det att hitta bilder på "lösdrivare" redan från 1800-talet.
I Stockholmspolisens signalementbeskrivningar går det att hitta bilder på “lösdrivare” redan från 1800-talet.

Stockholms stadsarkiv  har lagt ut sin samling av Stockholmspolisens signalementbeskrivningar från åren 1869-1920 på nätet. I dessa bilder går det att finna tidiga fotografier på personer. Till en del av beskrivningar finns också skriftliga uppgifter om personernas utseende.

Medlemmar av resandefolket har genom historien och sitt levnadssätt, där de sågs som ”lösdrivande”, hamnat i register som dessa. Misstankar om brott kunde också ge en post i registret. Registret kan därför vara en källa till att finna bildmaterial av personer. Registret är sökbart på bland annat namn och födelseår

Läs mer om registret här och sök i det här.