KORSGÅRDS

En rest av järnspisen i Vilhelm Korsgårds hus som låg kvar i kanten av spisröset. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

KORSGÅRDS