KORSGÅRDS

Spisröset till Vilhelm Korsgårds hus. Huset har legat på södra (svenska) sidan av den svensk-norska gränsgatan. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

KORSGÅRDS