KORSGÅRDS

Grunden efter Korsgårds hus. Spisröset mäts in i samband med inventering. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

KORSGÅRDS