ROSARNAS HUS

Platsen för Rosarnas hus. Både bostadshuset och uthuset låg alldeles till höger om stigen här på bilden. Husgrunder liksom några gamla fruktträd och murar till trädgården finns kvar. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

ROSARNAS HUS