ROSARNAS HUS

Skylten som står på husgrunden är uppsatt av hembygdsföreningen. Foto: Bodil Andersson, Östfoldmuseene.

ROSARNAS HUS