SKAMMENS STEIN

Vært år blir det spillet musikk ved steinen den 7. mai. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

SKAMMENS STEIN