SKAMMENS STEIN

«Tilgi men aldri glemme. Denne plaketten er satt opp til minne om medmennesker som på ulike måter ble ofre for storsamfunnets manglende evne og vilje til å forstå deres egenart og skjebne». Dette kan leses på plaketten som ble festet til Skammens stein i begynnelsen av 2000-tallet. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

SKAMMENS STEIN