SKAMMENS STEIN

Skammen stein ligger direkte ved Ris kirke som ble oppført i 1932. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

SKAMMENS STEIN