SKOJARBACKEN VALBO

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivelse

Skojarbacken var beteckningen på en vägsträckning. Vägen skymtas nu som en stig genom skogen.

Skojarbacken var navnet på en del av en vei. Nå kan man se den som en sti i skogen.

Historikk

Ursprunget till namnet Skojarbacken är okänt. Den enda uppgift som finns om det är en anteckning i Ortnamnsregistret från 1959. Där uppges att en vägsträckning i Enarsrud i Färgelanda socken i sydvästra Dalsland har detta namn. Enligt uppgifter i registret gick vägen mellan Enarsrud och platsen Åtorp där det tidigare fanns en backstuga. Det är oklart om det är Åtorp som avses med den backstuga som är markerad ungefär halvvägs längs stigen mellan Enarsrud och Högås eller om det är någon annan backstuga. Varför vägen fått namnet Skojarbacken har inte gått att belägga. På häradsekonomiska kartan från 1890-97 finns en stig markerad från Enarsrud skola mot torpet Högås i nordväst. Det troliga är att det är denna väg som avses med beteckningen Skojarbacken. Äldre personer som är bosatta i trakten känner inte längre igen detta namn på vägen. Ungefär mitt på sträckan finns en backstuga inritad på 1890-talets karta, det är inte klarlagt vem som bott på denna plats. Skojare är en av de beteckningar majoritetsbefolkningen allra mest använde om resandefolket i Västsverige. Även många resande i Dalsland och Värmland talade om sitt folk som skojare. Ordet har länge använts om resande i Västeuropa.

Plassen

Den gamla stigen nordväst om Enarsrud är till större delen försvunnen och överodlad som åkermark eller igenvuxen i skogen. Delar av den syns dock ännu i form av en stig genom ett granskogsområde några hundra meter från Enarsrud skola.

Finn veien hit

Platsmarkeringen är något osäker då den utgörs av resterna av en vägsträcka som antas vara den som avses med uppteckningen i Ortnamnsregistret. Vägsträckningen skymtar som en stig i ett skogsparti norr om åkrar vid Enarsrud. Ungefär där stigens position är markerad på kartan låg på häradsekonomiska kartan från 1890 en backstuga. GPS-koordinater: N58.59920 E11.92550

Vil du vete mere?

Leave a comment