SKOJAREBERGET

Ruin efter ett litet hus vid Myrane på Skojareberget. Huset har varit nedgrävt i marken och har troligen haft kallmurade väggar invändigt. Nu är väggarna inrasade och övervuxna vilket gör rummet mindre än det ursprungligen varit. Foto: Lars-Erik Hammar,, Bohusläns museum.

SKOJAREBERGET