SKOJAREBERGET

Ruinen efter en bostad vid Östra Myrane på Skojareberget. Huset har varit nedgrävt i marken och har troligen haft kallmurade väggar invändigt. Nu är väggarna inrasade och övervuxna vilket gör rummet mindre än det ursprungligen varit. Foto: Bodil Andersson, Östfoldmuseene/Halden historiske samlinger.

SKOJAREBERGET