SKOJARHÅLAN

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivelse

På platsen Buskane bodde en familj av resandesläkt i början av 1900-talet Landsvägen gick då strax intill och det finns också uppgifter om att platsen varit en lägerplats. Platsen har också kallats Skojartrakten och Skojarhålan.

På stedet Buskane bodde en familie av romanislekt på begynnelsen av 1900-talet. Landeveien gikk da like inntil, og det finnes også opplysninger om at stedet har vært en leirplass. Stedet er også kalt Skojartrakten og Skojarhålan.

Historikk

Här i Buskane bodde i början av 1900-talet en familj av resandesläkt. I församlingsboken finns bara fyra av barnen upptagna men i en intervju i Dalslänningen 1963 berättar yngste sonen Ludvig att de var 14 barn.. Eftersom han var nummer 14 i barnaskaran kallades han ibland för Ludvig den fjortonde. Fadern i familjen uppges i församlingsboken vara korgmakare. I samband med barnens födslar står familjen ibland antecknad i kyrkböckerna som kringvandrande och utan bostad. Familjen uppges ha flyttat in 1912 och flyttade därifrån på 1920-talet. Huset låg på en uppbyggd avsats i en sluttning som idag är skogsbevuxen. Innan nya sträckningen av väg 164 byggdes gick landsvägen i nord-sydlig riktning strax väster om huset. Det finns också uppgifter om att platsen varit en lägerplats.

Familjen på Buskane var sannolikt av resandesläkt. I kyrkoböckerna finns i samband med familjemedlemmarna kommentarerna; “kringvandrande”, “korgmakare”, “ej kyrkoskrifven någonstädes”, ”hvar kyrkoskrifven eller boende är oklart.

Platsen har också kallats Skojartrakten och Skojarhålan.

Plassen

Platsen ligger på en uppbyggd avsats i en nordöstsluttning med uppvuxen skog. Strax nedanför rinner en bäck och ovanför, väster om, gick tidigare landsvägen i nord-sydlig riktning mellan Gråsjö (Skogen) och Lilla Hafvden innan nya sträckningen av väg 164 byggdes. Idag syns endast svaga spår av bebyggelselämningar i form av två syllstensrader men sannolikt är det här huset legat. Det är också denna punkt hembygdsföreningen markerade i anslutning till sin torpinventering på 1980-talet. Det finns muntliga uppgifter i bygden om att huset låg längre söderut än den beskrivna positionen. Enligt dessa skulle resterna av huset försvunnit när länsväg 164 byggdes.

Finn veien hit

Platsen nås lättast genom att man svänger av från väg 164 till antingen den lilla vägen norr eller söder om och försöker parkera där bilen inte står i vägen. Därefter går man genom skogen.

GPS-position N58.93732, E12.18965

www.reisendekartet.no

Vil du vete mere?

  • Rikets allmänna kartverks arkiv. – Häradsekonomiska kartan 1890-97; J112-62-21
  • Steneby församlingsbok Steneby AIIa:3 1905-1914.
    Steneby församlingsbok Steneby AIIa:6 1915-1925. – I församlingsboken finns föräldrarna och fyra av deras barn (de yngsta) förtecknade.
  • Dalslänningen 1963-01-15; “Skydd i lada för vind och väta
    Ludvigs nattläger i -25 grader!”
  • Gamla Steneby, del 1. Steneby Hembygdsförening1989.

Vedlegg

Leave a comment