TÄLTPLATSEN

Den stora eken låg centralt inom Tältplatsens område. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÄLTPLATSEN