TÄLTPLATSEN

Bengtsfors sporthall ligger direkt väster om den tidigare Tältplatsen. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÄLTPLATSEN