TÄLTPLATSEN

Den södra delen av Tältplatsen och området ner mot den tidigare järnvägsstationen Bengtsfors Västra är i dag fotbollsplan. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÄLTPLATSEN