TÅNGELANDA

Det område som tidigare var en öppen plats att slå läger vid är idag tätbuvuxet med sly och halvvuxen lövskog. Trots växtligheten kan man ännu se att området var slätt och lämpligt att slå läger vid. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger

TÅNGELANDA