TÅNGELANDA

Infarten till lägerplatsen fotograferad från öster med nuvarande länsväg 172 och Tångelanda i bakgrunden. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÅNGELANDA