TÅNGELANDA

Området där lägerplatsen låg ligger i korsningen alldeles intill vägen mellan Tångelanda och Kroppefjäll. Foto: Bodil Andersson, Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger.

TÅNGELANDA