TATTARDALEN ROMELANDA

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivelse

Tatterdahl var ett litet hemman som omnämns första gången 1645. Enligt traditionen slog sig några tattare ner på platsen under krigstid för länge sedan.

Tatterdahl var en liten plass som er først nevnt i 1645. Tradisjonen sier at tatere slo seg til på plassen for lang tid siden når det var krig.

Historikk

Tatterdahl var ett litet åttondels hemman i det stora utmarksområdet Svartedalen i Romelanda socken nordost om Kungälv. Den lilla gården skattläggs första gången 1659 och finns då med i jordeboken från det året. Där anges hur mycket Oluf i Tatterdahl ska skatta till kronan. Men namnet finns redan 1645 i en mantalslängd då Bent och Marit bor där. Ganska snart därefter har de flyttat därifrån och från 1650 finns en uppgift om att Niels Ingelsen tar över “det torp Tatterdall som stod öde”.

Namnet var alltså redan i mitten av 1600-talet etablerat som ett platsnamn precis som kringliggande småhemman; Svartvatten, Timmervatten, Lindås med flera. Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB), finns en tradition att resande “för länge sedan under krigstid slagit sig ned där”. Det saknas hänvisning till var uppgiften är hämtad. Att ordet Tattar i det här fallet avser resande menar författaren i OGB är sannolikt. Men det är inte alls säkert att Bent, Marit, Niels eller Oluf själva är resande. Hemmanet har sannolikt fått det namn man redan använde på platsen för att veta var det låg.

Namnets ursprung och hur långt tillbaka i tiden det funnits, kan vi bara spekulera i men det troligaste är att det antingen varit en lägerplats som varit så etablerad att den fått det namnet av majoritetsbefolkningen, eller att det har bott någon resande där. Kanske stämmer uppgiften att resande slagit sig ner där under krigstid. Under 1500-. och 1600-talen drabbades Bohuslän hårt av de återkommande krigen mellan Norge/Danmark och Sverige. Ett av de värsta var den så kallade Brännefejden 1612, en del av Kalmarkriget, som drabbade södra Bohuslän mycket illa.

Det lilla gårdsbruket var bebott fram till cirka 1920 och marken hävdades därefter till mitten av 1900-talet av en annan brukare för att därefter så sakteliga vuxit igen.

Plassen

Tattardalen är idag en liten öppen plats mitt inne i skogen. Inom platsen finns grunderna efter ett bostadshus och två uthusgrunder varav den större har synliga murar, stenmurar och övergivna åkerytor. Den omges av stora lövträd. Från söder kommer den tidigare vägen fram till platsen, vilken därefter fortsätter vidare mot norr. Grunden efter bostadshuset är idag igenvuxen med tät sly men röset efter den murade spisen samt grundstenarna visar tydligt plats och avgränsning för det senaste bostadshuset på platsen.

Finn veien hit

Den tidigare vägen fram till gårdstomten är idag till stora delar igenvuxen och svår att hitta. Lättast att nå platsen idag är att stanna i någon P-ficka utmed grusvägen som går i nord-sydlig riktning cirka 200 meter väster om gårdstomten och därefter gå rakt in i skogen. Det finns en uppkörd körväg som går att följa större delen av sträckan.

GPS-position: 58,011552° 12,070210° www.resandekartan.se

Vil du vete mere?

  • Romelanda hembygdsförening, 1977. Romelanda öster om älven.
  • Fornsök. Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesregister; Romelanda 117:1.
  • Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. Band V Inlands södra härad, Romelanda socken, sid. 61.
  • Bertil Jansson och Olof Pehrsson, 1999. Romelanda Torp i Svartedalen. Människor och livsstil i ett svunnet kulturlandskap.
  • Riksarkivet; SVAR, Jordebok för Romelanda Torp, Tatterdahl 1659.
  • Ekonomisk karta 1937; Lödöse 34SV.
  • Karta över alla ägor till skifteslaget Romelanda torp, upprättad 1879-1881. – Underlag för laga skifte 1881-1882.

Vedlegg

Leave a comment