Plats för romer och resande

I forskningsrapporten Vägskälens kulturarv – kulturarv vid vägskäl Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet ges många inblickar i hur den svenska kulturarvssektorn arbetar, eller kanske snarare i vilken utsträckning den inte arbetar, med det kulturarv som berättar om resandefolket och andra grupper inom den nationella minoriteten romer.

Av dem som arbetar med detta kulturarv presenteras en särskild studie av Resandekartan i artikeln Kulturarvsprojektet Resandekartan – nationsöverskridande platshistoria. Resandekartan omnämns också i flera av artiklar. Studien ger en bild av nuläget i Sverige och visar också på vägar till förbättringar när det gäller att i framtiden ge resandefolket sin plats i berättelsen om Sverige.

Redaktör för rapporten är Ingrid Martins Holmberg vid Intitutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Forskningsrapporten om knappt 300 sidor finns att ladda ner här.