Plats och berättelse

I rapporten Krämarstaden – plats och berättelse får vi en beskrivning av den fasta boplats för resandefolket som i början av 1900-talet fanns utanför Finnerödja i nordligaste Västergötland. Majoritetsbefolkningen kallade den för Krämarstaden.

Under 2011 gjorde länsmuseet i Örebro en studie över platsen. Det är denna studie som beskrivs i rapporten som finns att ladda ner här. Finansiärer var Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv och länsstyrelsen i Örebro län.

Den skandinaviska resandekartan gjorde i september förra året ett besök vid Krämarstaden. I november gjorde en grupp, bland annat bestående av ättlingar från Krämarstaden och Finnerödja hembygdsförening ett besök vid resandeboplatsen Snarsmon.

2 comments

  1. Hej!
    Förnamnen framgår på sidan 2 i rapporten som du kan ladda ner ovan. Jag vet dessvärre inte mer än vad som framgår där. Ansvariga för rapporten finns på Örebro läns museum.

    Med vänliga hälsningar
    Bodil Andersson

Comments are closed.