MON

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/8/b/7/reisendekartet.no/httpd.www/wp-content/themes/twentytwentyone/inc/template-functions.php on line 460

Beskrivning

Här på Mon bodde på slutet av 1800-talet Augusta och Karl-Albin Rosengren och deras barn. På platsen finns grunderna efter en torpbyggnad med en inhägnad trädgård framför, ett ingrävt jordhus och en källare.

Her på Mon bodde på slutten av 1800-tallet Augusta og Karl-Albin Rosengren med barna sine. På stedet finnes restene etter et torp med en inngjerdet hage foran, tomten etter et inngravd jordhus samt en kjeller.

Historik

Här bodde en period resandefamiljen Augusta och Karl-Albin Rosengren med sina barn. Karl-Albin var bland annat plåt-och silverhantverkare. Augusta vandrade runt och sålde varor som Karl-Albin tillverkat, till exempel en silverbrosch i form av ett ringspänne. Troligen sålde hon även andra småvaror. På sina vandringar samlade hon också lump och och och tagel från kor och hästar. Det mellanlagrades i vedboden hos hennes vänner på gården Elsängen i Skee i väntan på transport till uppköparen, P A Steiner från Strömstad. Augusta gick till fots på sina handelsresor. Hennes handelsområde sträckte sig från det lilla torpstället på Mon i Bullaren, på slingriga vägar till Skee och Strömstad, till gårdar på landsbygden och ute på öarna.

1913 fick Karl-Albin tjänst som järnvägsman i Varp en och en halv mil västerut och familjen flyttade dit. Augusta fortsatte sina vandringar i ungefär samma distrikt även efter att de flyttat till Varp. Hennes bekanta från då, kan berätta att hon rökte kritpipa på sina vandringar. Ibland fick grannpojken Torsten, då sex-sju år gammal följa med henne ett stycke på vägen. Karl-Albin och Augusta Rosengren får (minst)13 barn.

Skee hembygdsförening har gjort en inventering av sådana silverbroscher som Karl-Albin tillverkade och Augusta sålde. Nio stycken på olika gårdar har påträffats som ganska säkert kan härledas till Augustas handelsområde. En av broscherna fick dottern på gården Elsängen, den då 18-åriga Ingrid, som tack för hjälpen när hon 1911 körde ett lass möbler från möbelhandeln i Strömstad till familjen Rosengrens torpställe i Mon i Bullaren. Torpet låg nära landsvägen mellan Bullaren och Strömstad strax öster om den ökända backen Ejde bratta. Den broschen finns nu utställd i utställningen Möt resandefolket på Bohusläns museum.

På Mon bodde också en period Magnus Rosengren, Wilhelm Korsgård och Alfred trygg med familjer.

Platsen

Platsen ligger idag i gles skogsmark och här finns grunderna efter en torpbyggnad med en inhägnad trädgård framför, ett ingrävt jordhus, en källare och, en liten bit ifrån, grunderna efter en ladugård. Strax söder om platsen gick den tidigare sträckningen av väg 164 som går från Skee utanför Strömstad, genom Bullaren och vidare in i Dalsland och passerar där bland annat Dals-Ed. Nuvarande sträckning av väg 164 går ett stycke norr om Mon,

Här finns en grund efter en torpstuga som har bestått av ett rum inklusive kök. Ingången, med en tröskelsten framför, var i norra delen av västra långsidan. Framför,  väster om, huset och utmed södra gaveln finns en liten yta som omgärdas av en låg stenmur. Husgrunden är 6 x 4 meter stor och består idag av syllstenar i ett skift, ca 30 centimeter hög. I norra delen av huset står en delvis bevarad spismur i kallmurad sten, ca 2,5 x 2,5 meter stor och ca 1,3 meter hög i dess norra del.

Ca 60 meter norr om husgrunden ligger grunden efter ett jordhus 7,5 x 5,5 meter stort. Det består av en ca 1 meter bred och 0,1 meter hög vall som omger en 1,3 meter djupt nedgrävning. Nedgrävningen utgör ett rum ca 4 x 3 meter stort med 1 meter höga kallmurade väggar. Ingången ligger i nordöst och omges av stora stenblock på ömse sidor och syns som en ca 1 meter bred öppning och ett ca 0,5 meter brett dike som fortsätter ytterligare några meter åt öster. Direkt ovanför västra väggen ligger ett stenblock med en inhuggen skålgrop.

Invid vägen, 35 meter sydsydväst om torpstugan ligger en välbevarad ruin efter en jordkällare. Den är 4 x 3 meter stor (N-S) och består av en ca 1 meter bred mur med vall och ett rum ca 2 x 1 meter stort med ca 1,5 meter hög kallmurade väggar. Ingång är åt söder, mot vägen.

Ca 100 meter norr om bostadshuset finns grunderna efter en ladugård som tillkommit senare än de övriga byggnaderna.

Hitta hit

Man når platsen via väg 164 från vilken man svänger in på vägen mot gården Korpeskogen och kör igenom gården. Efter ca 400 m går det in en körväg åt höger/norr och därifrån är det en kort promenad på en körväg som bitvis är svårtillgänglig.

GPS-position N58.858981, E11.485508

www.reisendekartet.no

Vill du veta mer?

  • Husförhörslängder:
    Naverstad AI:15, Husförhörslängd 1881-1891
    Naverstad AI:17, Husförhörslängd 1892-1899
    Naverstad AII:1, Församlingsbok 1900-1921
  • Institutet för språk och folkminnen, Dialekt-, Ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Västsvenska Folkminnesarkivets material; DAG IFGH 5012:32, IFGH 5012:34.
  • Möten med resandefolket. I: Resa i Bohuslän. Årsbok 2012. Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund. Uddevalla. Lindholm, Kristina. 2012.
  • Livet på vägen. bohuslansmuseum.se

Leave a comment