MON

Broschen/ringspännet är tillverkad av Karl-Albin Rosengren på Mon. Hans fru Augusta brukade sälja sådana här broscher på sina vandringar. Motsvarande brosch brukade tidigare också användas av resandekvinnor, bl.a. för att känna igen varandera på marknader mm. Den här broschen fick dottern på gården Elsängen, den då 18-åriga Ingrid Andersson, som tack för hjälpen när hon 1911 körde ett lass möbler från möbelhandeln i Strömstad till familjen Rosengrens torpställe i Mon i Bullaren. Torpet låg nära landsvägen mellan Bullaren och Strömstad strax öster om den ökända backen Ejde bratta. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

MON