MON

Ladugårdsgrund på Mon. Ladugården har legat ett stycke norr om de övriga husgrunderna och byggdes sannolikt efter det att familjen Rosengren flyttat därifrån. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

MON