MON

Grunden efter huset på Mon. Här syns tydligt röset efter den murade spisen och tröskelstenen strax framför. Syllstenarna som markerar väggarna syns svagt under torven. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

MON