MON

Jordhus på Mon. Här syns rester efter den ena murade väggen. Foto: Kristina Lindholm, Bohusläns museum.

MON