SKOJARHÅLAN

Detalj av Häradsekonomiska kartan 1890-97 som visar den tidigare vägsträckningen mellan Gråsjö (nu Skogen) och Lilla Havden. Strax norr om det östra åkerstycket till Lotterud och strax öster om landsvägen låg Buskerud. Rikets allmänna kartverks arkiv.

SKOJARHÅLAN