Platsnamn och källkritik

Faksimil av kartotekskort om Tattarkullen i Ortnamnsarkivet hos Institutet för språk och folkminnen.

Debatten om namnet på kvarteret Tattarkullen i Varberg har inte avklingat. Den har istället fått efterföljare på olika håll i Sverige.

Aftonbladet tar upp diskussionen och sätter den i relation till andra platsnamn som kan uppfattas negativt. Radio Hallands Puls gjorde tidigare i veckan ett inslag i ämnet genom intervjuer med Rose-Marie Wallengren från Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen och författaren Bo Hazell.

Bo talar om de platsnamn som kan ha koppling till resandefolket, som han tar upp i den nya upplagan av boken Resandefolket från tattare till traveller och att vi i resandekartan arbetar med platser som dessa. Inslaget kommer cirka åtta minuter in i sändningen.

Det har också framförts önskemål om att även Tattarviken i Nordmalings kommun borde byta namn. Om detta skriver Västerbottens-Kuriren. I kommentarerna till denna artikel tas också en intressant aspekt av namnet Tattarviken upp: Heter det Tattarviken för att platsen har en koppling till resandefolket eller är etymologin – ursprunget ett annat? Skribenten skriver “Jag har för mig att namnet “Tatterviken” härstammer från en fiskemetod.Att tatta är ett sätt att fiska, man trär dagmask på ett snöre,ock tex. ålens tänder hänger fast,ock vupti upp med dom.”.

Denna kommentar påpekar hur viktigt det är att vi när vi pratar om att lägga in platser på Den skandinaviska resandekartan ordentligt undersöker om platsen faktiskt har någon koppling till folkgruppen. Detta arbete och denna säkring av fakta ingår i det referensgruppen för projektet ägnar sig åt. Tattarkullen i Varberg uppges ha en koppling till resandefolket, genom att området tidigare användes som lägerplats.

I arbetet med att söka information om platsnamnen är Ortnamnsregistret hos Institutet för språk och folkminnen till god hjälp. Där finner man uppgifter om många platser. När det gäller just Tattarviken i Nordmaling finns tyvärr inga uppgifter om platsen mer än att den finns och var den ligger. Vi finner också att det finns fler platser som heter Tattarviken, bland annat i Värmland. Bland flera Tattarkullen i registret finner vi den i Varberg och får veta att den ligger vid Varberg och vi får litteratur och årsreferenser att söka vidare utifrån.