Positiv anda

Längst till vänster Gunn-Mona Ekornes, museumsdirektör vid Östfoldmuseene, som var dagens mötesordförande. Vid sidan av henne, med ansiktet mot kameran Kristina Lindholm följd av Lars Brekke, projektets ekonomiansvarige vid Östfoldmuseene, Björn Godin Nicholaysen, LOR, Richard Magito Bruun, KFRG. Med ryggen mot kameran projektledare Bodil Andersson samt Hans Kindgren, museichef vid Bohusläns museum. Foto: Svein Norheim

Vi börjar känna varandra vi som möts i Den skandinaviska resandekartans styrgrupp. Det kändes vid gruppens andra möte som vi höll i Halden igår onsdag. Redan vid det första mötet som hölls i Ed i oktober förra året i anslutning till den första nätverksträff projektet arrangerade diskuterade gruppens medlemmar flitigt. Nu hade vi blivit varma i kläderna. Arbetet är igång på riktigt och framförallt har vi säkerheten att vår finansiering är avklarad för två och ett halvt år framåt i tiden. Att vi plötsligt har en god och stark ekonomi, särskilt för innevarande år, påverkade naturligtvis stämningen under mötet.

Vi vände och vred en del på vår ekonomiska situation och vilka saker vi kan och bör göra för pengarna. En viktig fråga var hur vår nya databas ska byggas upp och hur vi ska upphandla den.  Nästa steg blir nu att se till att databasen förverkligas. Den är den enskilt tyngsta posten ekonomiskt under året. Kanske också arbetsmässigt.

Richard Magito Bruun, mitten, från Kulturgruppen för resandefolket kom med flera intressanta förslag som styrgruppen beslutade att projektet ska arbeta vidare med. Till vänster om Richard i salongen på Fredrikshald teater sitter Björn Godin Nicholaysen, LOR, till höger Bodil Andersson. Foto: Svein Norheim

Under mötet utkristalliserade sig också en plan för kommande nätverksträffar. Vi kom på flera intressanta teman att ta upp på de fyra träffar som enligt projektplanen återstår under projekttiden. Preliminära tidpunkter sattes också. Nästa träff blir i början av oktober i år och temat för den blir inventering. Det är ett ämne som vi ska försöka närma oss ur olika synvinklar.

Vi hade också en återkommande “omvärldsdiskussion” med tankar kring hur resandekulturen kan manifesteras framöver och hur vi kan hjälpa till med det. Vi planerar att under året delta i flera konferenser och vi hoppas också på medial uppmärksamhet kring projektet och vikten av att bevara också resandefolkets kulturminnen.

Närvarande vid mötet var museumscheferna Gunn-Mona Ekornes och Hans Kindgren. Richard Magito Bruun, Kulturgruppen för Romanifolket, Björn Nicholaysen, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Lars Brekke, projektets ekonomiansvariga vid Östfoldmuseene samt från projektledningen Kristina Lindholm, Bohusläns museum samt Svein Norheim och Bodil Andersson från Östfoldmuseene – Halden historiske Samlinger.

/Bodil