Prøveforelesning og disputas for Anne Minken

Forskeren Anne Minken har avsluttet sin forsking over taterne i eldre tid. Hon holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, studieretning historie
nestkommende onsdag 25. mai 2011 i seminarrom 205, 2. etg. i Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31, Universitetet i Oslo, klokken 16.15. Emnet er Vilkårene for opprettholdelse av taterne som etnisk gruppe, særlig belyst ved den danske taterbefolkningens utvikling fram til 1850.

Disputas av avhandlingen Tatere i Norden før 1850. Sosio-økonomiske og etniske fortolkningsmodeller skjer nestkommende dag – torsdag 26. mai 2011 – kl.09.15 på samme plass.

Den intressante forskingen er utført ved Universitet i Tromsø.