Presentation av vitboken

Vitboken, som ska redovisa de övergrepp Sverige begick  mot resandefolket och romerna  under 1900-talet, är klar. Innehållet presenteras i Stockholm tisdagen den 25 mars.

En rad resande och romer som deltagit i arbetet med undersökningarna deltar vid presentationen, liksom forskare, politiker och tjänstemän. Inbjudningar att delta vid presentationen har gått till diverse intresseorganisationer. Många är intresserade av att ta del av undersökningarnas resultat. Resandekartan har berättat om arbetet vid flera olika tillfällen, senast i januari i år.

I samband med lunchpausen ges deltagarna möjlighet att se utställningen Vi är romer som flyttats från Göteborgs stadsmuseum till Forum för levande historia.