Prosjekt Oppreisning

Prosjekt oppreisning, som i form av ett nationellt resurscentrum verkat som ett mellanled mellan kommuner, fylkeskommuner och enskilda personer som varit utsatta för övergrepp och kränkningar under offentlig omsorg, har sedan årsskiftet inte längre offentliga medel för att fortsätta sin verksamhet.

Hemsidan finns dock fortfarande kvar. Den ger mycket information som är till nytta för dem, bland annat många av taterne/romanifolket, som varit under det norska samhällets omsorg och nu enligt olika beslut har rätt till kompensation för övergrepp som skett. På hemsidan finner man lokal information, bland annat om vilka kommuner och fylken som fattat beslut om ersättning. Det finns länkar som hjälper till att finna information om hur man söker ersättning i de olika fylkena.