Rapport i Bohusläningen

Faksimin från Bohusläningen 7 oktober 2011.

Tidningen Bohusläningens reporter besökte det seminarium vi arrangerade i förra veckan. I artikeln tas de frågor vi diskuterades under dagen upp. Sådant som jämförelser med andra migrerande (resande) grupper nämns. Dessutom diskussionen om att resandefolket i Sverige placerats in i den romska minoritetsgruppen medan den norska staten valde att låta romanifolket/taterne vara en grupp och romfolket en annan och hur detta påverkar arbetet om den svenska vitbok som nu ska göras.