Rapport med Resandekartan på topp

Framsida rapport
Framsidan på rapporten “Redovisning av projekt med kulturanknytning” pryds av en bild av ett “taterarbeid” en ljusstake i trådslöjd gjord av Mariann Grønnerud och fotograferad av Bodil Andersson

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd och Svenska Filminstitutet har på svenska regeringens uppdrag sammanställt en rapport över svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen, liksom hur mycket EU-medel som utbetalats. Eftersom Den skandinaviska resandekartan liksom Resandekartan finansieras genom Interreg Sverige-Norge ingår också vi i rapporten.

Till vår glädje har rapportförfattarna också valt att lyfta fram en bild från resandefolkets kultur på rapportens framsida. Det är en ljusstake i trådarbete som Mariann Grønnerud från Norge har gjort.

Det går att läsa mer om rapporten och en sammanfattning av den på Kulturrådets hemsida. Hela rapporten ligger också på nätet för nedladdning.