Rapport om romska utgrävningar

Det har kommit en rapport från de arkeologiska undersökningarna vid en romsk boplats. Det finns likheter och skillnader med resandeboplatser.

Under 2015 OCH 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning av en tidigare svensk-romsk lägerplats i Skarpnäck i södra Stockholm. Nu har Statens Historiska museer kommit med en rapport från detta arbete. Syftet med den arkeologiska undersökningen har varit att fördjupa kunskapen om Skarpnäcklägret och att synliggöra platsen och dess historia. Detta är ett arbete som inspirerats av de utgrävningar gjorts vid resandeboplatsen Snarsmon

Det finns stora skillnader men också likheter mellan arbetet i Skarpnäck och Snarsmon. En skillnad är att det är vad som kallas svenska romer som bott i Skarpnäck, en annan att det finns foto- och filmmaterial bevarat från Skarpnäckslägret, som var aktivt på 1950- och -60-talen. Att platsen användes så sent gör att flera personer som själva bott där varit delaktiga i utgrävningarna. En likhet med platser som Snarsmon och andra tidigare resandeplatser är att det mycket sällan berättas om dem i det offentliga och att det stora flertalet utanför den grupp som använt dem inte alls känner till dem.

Vi har tidigare berättat om förberedelserna till detta projekt när projektgruppen i sina förberedelser besökte Resandekartan och Bohusläns museum.

Läs museets text om rapporten här och ladda ner själva rapporten här.