Referensgrupp med workshop

Med start i eftermiddag möts referensgruppen för Den skandinaviska resandekartan/Det skandinaviske reisendekartet för ett dygn i Halden. Vi ska försöka att arbeta aktivt med hur man samlar information om de platser som berättar om romanifolket/taternes historia. Vi satsar på en “intervjukurs” och en diskussion om inventeringsmetodik av kulturminen. Förutom det ska vi jobba en del med planläggningen inför nästa nätverksträff som projektet ska arrangera.

I referensgruppen ingår representanter för Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen, Resande romers riksförening, Taternes Landsforening, Landsorganisasjonen for Romanifolket, Glomdalsmuseet, Bohusläns museum, Östfoldmuseene – Halden historiske Samlingar samt författaren Bo Hazell.