Reisendekartet besøkte Riksantikvaren

Reisendekartet har besøkt Riksantikvaren og lært mer om fredning og beskyttelse av romanifolket/taternes kulturminner.

For å videreutvikle Reisendekartet jobber vi akkurat nå med en prosjektplan for fremtiden. Vad er det viktigste? Hvordan skal vi arbeide sammen? For å komme videre med noen av delene i planen har vi besøkt Riksantikvaren i Oslo. Vi i fortalte om planene våre å fikk lære om hvordan de ser på kulturminnene til minoritetene.

Riksantikvaren har funnet ut at svært få av de fredede kulturminnene i landet forteller om minoritetene. Forhåpentligvis vil dette bli endret nå. En ny beslutting om prioriteringer av bygninger og plasser at frede er å vente. Reisendekartet ble orientert om denne planen. Vi fikk dessuten mange gode forslag over hvordan vi skal arbeide for å få plasser som forteller om romanifolket/taterne fredet. Videre snakket vi om andre måter å beskytte plasser som forteller historien til folket.

De som tok turen til Oslo var to representanter for styringsgruppen til Reisendekartet: Bjørn Godin Nikolaysen, Landsorganisasjonen for romanifolket, og Holger Gustavsen, Taternes landsforening. Fra prosjektparten Glomdalmuseet kom Anna Gustavsen og Mari Østhaug Møystad. Prosjekteieren Østfoldmuseet – Halden historiske Samlinger ble representert av Svein Norheim og Bodil Andersson.