Hvordan kartet ble lagd

Vi som har laget kartet kommer fra Norge og Sverige, og representerer organisasjonene Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG, samt museene Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum, som inngår i Västarvet. I referansegruppen inngår også Glomdalsmuseet og forfatteren Bo Hazell.

Slik har vi arbeidet

Siden 2010 har vi utarbeidet kartet som et prosjekt innen EUs gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge. Under prosessen med å utvikle kartet har vi diskutert og reflektert. Hvilke stedstyper er relevante på kartet? Hvordan skal vi skildre dem? Vi har ikke vært enige alle ganger, men har kommet frem til et felles resultat som vi gjerne vil dele med dere. Vi har alle lært oss mye av å arbeide sammen, og dette samarbeidet tror og håper vi vil fortsette i lang tid fremover. Samtidig som vi har arbeidet med Reisendekartet har vi også fått tid til å planlegge hvordan det skal utvikles i fremtiden. Disse diskusjonene er ført i Reisendekartets referansegruppe og styregruppe.

Mesteparten av det praktiske arbeidet med inventeringer samt oppbygging av hjemmesiden har under Reisendekartets utviklingstid blitt gjennomført av prosjektledelsen som har bestått av Kristina Lindholm ved Bohusläns museum samt Svein Norheim og prosjektlederen Bodil Andersson, begge fra Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger. Dette er gjort ved hjelp av referansegruppen og andre personer fra romanifolket som har hatt historier å fortelle om ulike steder, andre som bor ute på bygdene eller ut i fra litteratur, kart og ulike historiske arkiv.

Tegningene på denne hjemmesiden er laget av Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt. Ann-Charlotte kommer fra en romanislekt som i århundrer har forsørget seg som sirkus- og tivolieiere eller artister. Illustrasjonene er valgt for å gi oss en fornemmelse av romanifolkets kultur og historie. Livet på landeveien med musikk og samtale rundt bålet, dagens campingvogn eller minner fra gårsdagens hest. Symbolet med vognhjulet forteller også det om et liv på reisende fot, samt om bakgrunnen i det område som i dag er det nordlige India.

Vi har valgt å samle opplysninger om de stedene vi har funnet i museumsdatabasen Primus som er utviklet av norske KulturIT. Det innebærer at våre steder også er mulige å finne via Digitalt Museum i Sverige og Norge. Vi har ved hjelp av våre konsulenter på bedriften Knowit i Göteborg laget denne siden der opplysningene fra databasen publiseres etter hvert.

Prosjektpartene

Referansegruppens Anna Gustavsen på besøk ved Snarsmon sommeren 2010. Foto: Bodil Andersson

Det skandinaviske reisendekartet er skapt i nært samarbeid mellom Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum som har vært prosjekteiere, og tre organisasjoner for taterne/romanifolket: Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR, Taternes Landsforening, TL, Kulturgruppen för resandefolket, KFRG. Disse tre organisasjonene har gjennom hele prosjektet arbeidet i dess ledelse innen styrings- og referansegruppene.

I styringsgruppen har vært sammensatt av fire representanter for de reisendes organisasjoner sammen med museumsdirektørene fra Østfoldmuseene og Bohusläns museum. Det er styringsgruppen der tar ansvar for de strategiske beslutningene der vedrører database, hjemmeside og vilken rettning prosjektet skal drives i. I referansegruppen har åtte representanter fra taterorganisasjonen arbeidet sammen med prosjektledelsen, personale fra Glomdalsmuseet og forfatteren Bo Hazell. Referansegruppens arbeid har varet praktisk retta og har dreiet seg om hvordan plasser på kartet skal presenteres og hvordan historien ovenfor taterne/romanifolket skal bli presentert.

Det er Østfoldmuseene/Halden historiske Samlinger og Bohusläns museum som tar seg av at Reisendekartet skal leve og utvikles i fremtiden.

Museene tok initiativet til Reisendekartet etter å ha arbeidet i flere år med romanifolkets kultur og historie i det svensk-norske grenseområdet. Bohusläns museum innledet i 2004 arbeidet med romanibostedet Snarsmon som i et fremdeles unikt arbeid er gravd ut arkeologisk. Halden historiske Samlinger begynte i 2007 å lete etter flere måter å fortelle om romanifolket i grenseområdet. Samtidig som vi arbeidet med Reisendekartet har Bohusläns museum også bygget opp Sveriges første og permanente utstilling om romanifolket, Möt resandefolket! sammen med Kulturgruppen för resandefolket.

Finansiører

EU:s gemenskapsinitiativ Interreg Sverige-Norge har vært vår hovedfinansier under utviklingsarbeidet. En rekke andre finansiører har sammen gjort det mulig for oss å skape Reisendekartet og arbeide med romanifolkets kultur og historieBohusläns museumClara Lachmanns stiftelseDals-Eds kommunFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementetGränskommitténHalden kommuneKultur i VästLetterstedtska föreningenRiksantikvariämbetetRomanifolket/taternes kulturfondSparebanksstiftelsen DNB NorStatens kulturrådVästra Götalandsregionen og Østfoldmuseene.

Ambisjonen er at Reisendekartet etter hvert vil fylles med informasjon om stadig flere steder som har eller har hatt betydning for romanifolket. I innledningsstadiet har vi fokusert på grenseområdet mellom Bohusläns og Dalsland i Sverige og Østfold i Norge. Nå tar vi sikte mot steg nummer to der vi planlegger å arbeide videre med romanifolket og steder i Hedmark i Norge, Värmland og Örebro län i Sverige.

Nye samarbeidsparter da blir Glomdalsmuseet i Elverum med spesialsatsningen Latjo dromVärmlands Museum og Örebro läns Museum. I og med det arbeidet håper vi å kunne utvikle formene for hvordan kartet i fremtiden skal fylles med materiale om steder i et større område. I tillegg er det mulig at steder også fra andre deler av Skandinavia allerede nå kan føres inn på kartet. Kontakt oss på info@reisendekartet.no så kan vi diskutere hva som kreves for å føre inn disse stedene på kartet.

Velkommen!

Vi som har arbeidet med kartet er Anna Gustavsen, Björn Godin Nikolaysen, Bodil Andersson, Bo Hazell, Caroline Serck-Hanssen, Fritz Rosendahl, Gunn Mona Ekornes, Hans Kindgren, Holger Gustavsen, Kari Norheim, Kristina Lindholm, Mari Östhaug Möystad (første året), Richard Magito Brun,  Rose-Marie Wallengren, Rosine Rosendahl, Svein Norheim og Trond Rehn. Vi håper at dere vil få glede av arbeidet vårt. Kontakt oss gjerne.

Prosjektgruppen samlet til møte i Uddevalla i januar 2013.
I øverste raden: Gunn Mona Ekornes, Svein Norheim, Hans Kindgren, Fritz Rosendahl, Caroline Serck-Hanssen, Holger Gustavsen, Trond Rehn, Rose-Marie Wallengren og Bodil Andersson.
Fremre rad: Anna Gustavsen, Rosine Rosendahl, Kristina Lindholm, Björn Godin Nikolaysen, Bo Hazell og Richard Magito Brun.