Representantskapsmöte

Title: Representantskapsmöte
Description: Första beslutsgruppen inom Interreg Sverige-Norge tar ställning till vår ansökan om finansiering.
Start Date: 2010-11-10
End Date: 2010-11-11