Resande cirkusartister i ny bok

Sedan 2008 har Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun utforskat släkten Eisfeldt. Nu kommer den spännande boken “Eisfeldt – en surrealistisk familj” som berättar om en resandesläkt som byggde ett nöjesimperium.

Nu kommer boken Eisfeldt – en surrealistisk familj som berättar om akrobat- och lindansartrupper från resandefolket som sedan början av 1800-talet varit verksamma i de nordiska länderna och som har starka band med resandefamiljer nere på europeiska kontinenten. Detta är resande med ett konstnärligt uttryck och framgångrika imperiebyggare i cirkusbranschen. Det är en berättelse som börjar i Tyskland på 1830-talet och sedan rör sig genom Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland och åter till Tyskland. Cirkus och tivoli finns med i hela denna resa.

Bokens författare Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun har forskat i ämnet sedan 2008 och under den tiden funnit många fakta om ett ämne som visade sig varit outforskat tidigare. Alla tre författarna kommer från resandefolket och de cirkusfamiljer boken handlar om. När de började sitt arbete med boken fanns endast svaga minnen av denna vidsträckta historia kvar i släkten. I utforskandet av händelser och om individer har material av olika slag i samtliga länder varit till god hjälp.

Alla besökare av Resandekartan har mött Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt tidigare, det är hon som står bakom illustrationerna på hemsidan. Richard Magito Brun har arbetet med Resandekartan genom dess styrgrupp och referensgrupp där han representerat Kulturgruppen för resandefolket.

Boken är utgiven av Bohusläns museums förlag. Läs med om den i förlagets pressmeddelande.