Resande i Östmark viktig del i ny roman

"De våra" - en roman som vid sidan av cirklar runt resandefolket.
“De våra” – en roman som vid sidan av cirklar runt resandefolket.

Det är just inget i  baksidestexten som egentligen skvallrar om att detta är en färsk roman där resandefolket har en viktig roll. I alla fall inte för den som kan förstå titeln och att den säger att detta är en bok där resandefolket i de svensknorska gränsbygderna har en roll. “De våra. En kriminalistisk roman” av Lars Andersson cirklar runt värmländska Östmarks “tattare” och ger en för många okänd bild av detta bygdens folk.

I bokens 1944 är Knivkongen Hedenberg berömd och omtalad ända till Stockholm. Även andra Hedenbergare förekommer i romanen, liksom det talas om de som är av släkterna Löök och Wigart. Och om huvudpersonens inte namngivna släkt på en av alla de smågårdar i den värmländska gränsbygden mot Norge där det är tätt mellan resandefamiljerna. Detta i en bygd där det i den pågående tattarinventeringen talas om resandefolket som “de våra”, samtidigt som rasbiologerna vill visa på ett mindervärdigt folk.

Utan att det görs något väsen av det visar romanen på andra bilder av resandefolket än de gängse. Resande och polisinspektör – på en och samma gång!

“De våra. En kriminalistisk roman” av Lars Andersson är utgiven på Albert Bonniers förlag år 2015.