Resande i plattform før skolan

Flera resande från Västsverige har deltagit i arbetet med natur- och kulturarvsförvaltningen Västarvets projekt Spektrum, vars målsättning har varit att sprida kunskap om de svenska nationella minoriteterna. Det arbetet övergår nu i en ny kunskapsplattform om nationella minoriteter. Plattformen innehåller bland annat ett skolprogram med lärarhandledning; Romsk Historia och Kulturarv i Sverige.” I materialet presenteras den romska historien i Sverige där även resandefolket ingår.

Besök gärna resandefolkets by Snarsmon i norra Bohuslän och se spår av resandefolkets kulturhistoria i landskapet. Platsen undersöktes arkeologiskt under åren 2004 – 2007 av Bohusläns museum tillsammans med flera representanter från resandefolket. I utställningen Möt resandefolket! på Bohusläns museum visas fynden från utgrävningen tillsammans med mycket annat material som berättar om resandefolkets kulturhistoria. .