Resande och Resandekartan i “Regionmagasinet”

Faksimil av artikel om resandefolket i Regionmagasinet.

Resandefolket, med Den skandinaviska resandekartan, och andra minoritetsgrupper lyfts fram när västsvenska  Regionmagasinet gör ordentlig presentation av Sveriges nationella minoriteter. Som “statens förlängda arm” har regionen särskilt ansvar för att ta vara på minoritetsgruppernas intressen.

På sex sidor presenteras de erkända minoritetsgrupperna genom korta personporträtt av människor som bor i Västsverige och tillhör var och en av grupperna. Den romska gruppen presenteras som innehållande resande och romer. Som resanderepresentant deltar Richard Magito Brun i Kulturgruppen för resandefolket – Göteborgsregionen samt aktiv i Den skandinaviska resandekartan. Den romska gruppen representeras av en kvinna som faktiskt är född i en resandesläkt.

Den skandinaviska resandekartan är ett exempel på Västra Götalandsregionens arbete med minoritetsgrupper.

Förutom dessa grupper berättar artiklarna om sverigefinnar, samer, tornedalingar och judar. Läsarna får veta mer om Sveriges långa historia som mångkulturellt. Västra Götalandsregionens arbete för att ta sig lagstadgade ansvar för minoriteterna presenteras. I samband med detta lyfts Den skandinaviska resandekartan fram som ett exempel på en verksamhet som regionen stödjer.

Regionmagasinet delas ut till alla hushåll i Västra Götaland.

Regionmagasinet delas ut till alla hushåll i Västra Götalandsregionen,  där det bor 1,5 miljoner personer. Utgivare är Västra Götlandsregionen. Artiklarna om minoriteter publicerades i nummer 3 2011. På Regionmagasinets hemsida kan du ladda hem hela tidningen som pdf. Där hittar du också länkar till artiklarna om minoriteter.