Resande och romer får eget center

I Göteborg öppnar nu Romano Center i Väst. Hit ska resande och andra i den nationella minoriteten romer kunna vända sig för att få hjälp med bland annat kontakter med myndigheter. Det kan vara att finna vägen till kontakt, hjälp att fylla i en blankett, hjälp till att få rätt hjälp i vården eller att skaffa bostad och jobb. Kort sagt sådant som kan vara svårt för den som är ovan vid eller osäker i kontakten med myndigheter. Centret ska också arbeta med kunskapshöjande insatser inom staden för att öka förståelsen mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället.

Centret drivs av Göteborgs kommun och har utvecklats i samarbete mellan kommunen och representater för resandefolket och andra romska grupper. Romano Center i Väst finns på Facebook.