Resande på Kulturkalaset

Trubaduren Ronny Lundin. Bild från Göteborgs Kulturkalas.

Resandefolket återkommer på Kulturkalaset i Göteborg 11-16 augusti. Tre programpunkter är planerade. Det blir kåseri, panelsamtal och musik på olika platser i staden.

Första programpunkten med resande på scenen blir onsdagen den 12 augusti då Richard Magito Brun kåserar om Resandefolket och cirkuslivet på Milleniumplatsen på Stora Teatern-området klockan 15:15:45. Strax därefter, klockan 17-17:45 intas samma område av trubaduren Ronny Lundin. Han framför gärna sånger ur resandefolkets tradition men skapar också egna stycken utifrån sin egen familjs berättelser. Båda dessa arrangemang genomförs av Kulturgruppen för resandefolket med stöd från Göteborgs Kulturnämnd och Statens Kulturråd.

Lördag 15 augusti klockan 15-16:30 arrangerar RFHL-Göteborg (Rättigheter, Frigörelse, Hälsa & Likabehandling) panelsamtalet Resandefolket om social diskriminering. Deltagare är Simon Wallengren, kriminolog samt ordförande i Kulturgruppen för resandefolket och ledamot av den statliga Kommissionen mot antiziganism,  Jörgen Filipsson, sociolog och motivatör hos RFHL-Göteborg samt Richard Magito Brun, historiker och vice ordförande för Göteborgs rättighetscenter. Aktivisterna Fredrik Wallengren och Jan Popp deltar med personliga erfarenheter och glimtar ur sina liv. Platsen för detta är Göteborgs stadsmuseum.