“Resande” tydligare i debatten

Kan en omsvängning vara på väg? Resandefolket nämns nu i allt större som en egen folkgrupp i det offentliga svenska samtalet. Under presentationen av den så kallade vitboken Den mörka och okända historien – vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet talade integrationsminister Erik Ullenhag genomgående om “romer och resande”.

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet skriver Ludvig Wiklander om hur det är komplicerat och problematiskt att se den romska minioriteten som en sammanhängande helhet: Den största svårigheten brukar uppstå i samband med beskrivningen av resandefolket – den minst kända av de romska minoriteterna, men som haft störst historisk betydelse för Sverige. Vilka är egentligen de resande (tidigare kända under öknamnet ”tattarna”) och vilken relation har de till romerna?

Huruvida resandefolket ska ingå i den nationella minoriteten romer, som är fallet i Sverige, eller utgöra en egen nationell minoritetsgrupp, som i Norge, har varit och är en ständigt levande diskussion inom gruppen. Diskussionen förs i både Sverige och Norge.

Ludvig Wiklander är fil mag i historia. Han står bakom delrapporten Invandringsförbudet 1914. Motiv och konsekvenser som är en del av grundmaterialet till vitboken.

 

 

Published
Categorized as Folket