Resandefolket då?

Det svenska arbetsmarknadsdepartementet ska ta fram en vitbok om övergreppen gentemot Sveriges romer under 1900-talet. Detta meddelade integrationsminister Erik Ullenhag tidigare i veckan:

– Den romska gruppen har genom historien utsatts för oacceptabla övergrepp som tvångssterilisering och att romska barn förvägrats rätten att gå i skola. För att komma vidare är det viktigt att sätta punkt för det som har varit och att staten erkänner de oförrätter som begåtts, säger Erik Ullenhag i det pressmeddelande som departementet publicerade.

Departementets åtgärder är en följd av det slutbetänkande Delegationen för romska frågor kom med sommaren 2010. Just nu pågår sammanställningen av alla remissvar som kommit in som ett svar på delegationens arbete. Bohusläns museum och Kulturgruppen för resandefolket- Göteborgsregionen hör till de instanser som gett sina åsikter om slutbetänkandet.

Det är intressant att regeringen vidtar åtgärder redan innan sammanställningen av svaren är färdig. I arbetet med vitboken ska 1900-talets övergrepp och särbehandlande åtgärder gås igenom. En viktig och glädjande del är att vittnesmål och intervjuer ska ingå i rapporten.

Den svenska staten verkar inte heller överväga att rikta någon ekonomisk kompensation mot den romska gruppen eller enskilda individer, något som ju den norska staten gjort genom bland annat Romanifolket/taternes kulturfond. Ersättningsfrågan nämns inte alls i pressmeddelandet och enligt det inslag Sveriges Televisions Rapport med en intervju med ministern är frågan inte heller aktuell.

Resandefolket/resande romer nämns inte med ett ord i pressmeddelandet eller medierapporteringen. Är det ingen som tänker på statens behandling av denna grupp, som bland annat är tydligt överrepresenterad i de utredningar som gjorts om till exempel tvångsomhändertaganden av barn under 1900-talet?

/Bodil

1 comment

  1. Resandefolket/resande romer det är ju dom som lidit här i sverige och norge, det är ju dom som har en historia att berätta under hela århundranden från 1500 talet til 1900 talet och än i dag det är VÅRAN GRUPP SOM LIDIT inte dom andra grupperna, dom andra grupperna försöker ju ta det vi har varit med om , ( våran historia)

Comments are closed.