Resandefolket – ett kriminologiskt perspektiv

Simon Wallengren. Foto: Svein Norheim

Simon Wallengren läser på Kriminologiprogrammet i Malmö och tillhör själv resandefolket. Måndag 5 november klockan 18:30 föreläser han på Bohusläns museum i Uddevalla om hur resandefolkets identitet formats.

Under sommaren 2012 har han arbetat för “Vitboksprojektet” och skrivit en rappport om på vilket sätt social- och kriminalpolitik under 1900-talet har format resandefolkets identitet. På vilket sätt beskrevs resandefolket inom kriminalpolitiken, var resandefolket mer kriminella än andra grupper? Är “tattare” och resande samma sak? Kan man dra några paralleller om Europas diskriminering av olika romska grupperingar?